คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 กรกฎาคม 2558
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 206 คน
 คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558

           เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 นางณีรนุช ไชยวัณณ์ เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้นำเทียนเข้าร่วมในพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนาฯ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งหลังจากนี้จะนำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดฝายหิน เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา