ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ITSC

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 กรกฎาคม 2558
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 240 คน
 ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ITSC

          เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และนางณีรนุช ไชยวัณณ์ เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 33 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ  ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่