ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ มช.

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 กรกฎาคม 2558
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 250 คน
 ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ มช.

         เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 นางณีรนุช ไชยวัณณ์ เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 51 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์พวงเพชร์ ธนสิน คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่