คณะศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดสัมมนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 กรกฎาคม 2558
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 343 คน
 คณะศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดสัมมนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน

         เมื่อวันที่ 10-12 มิถุนายน 2558คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างสถาบัน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์  แป้นแก้ว คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ และบุคลากรสายปฏิบัติ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร การพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ตามแนวทาง EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence : เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ) และเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีของทั้งสองคณะ ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ทเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์