คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 กรกฎาคม 2558
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 215 คน
 คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

          เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 นางนุชนาถ ศุภกิจธนากร และนางศิริพร วงศ์อัจฉริยา เป็นตัวแทนผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องใจวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ ๔๕ ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ อาคารวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี 40 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่