ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ 61 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 กรกฎาคม 2558
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 199 คน
 ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ 61 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

          เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 อาจารย์ ดร.สุทธิกัญจน์  ทิพยเกษร  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ร่วมอนุโมทนาบุญในโครงการบรรพชาอุปสมบท 61 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 5 รอบ และเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติธรรม เพื่อนำมาใช้ในการศึกษาเล่าเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพัทธสีมา พระอุโบสถวัดป่าดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่