คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความเท่าเทียมด้านโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 กรกฎาคม 2558
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 204 คน
 คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความเท่าเทียมด้านโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          วันที่ 5 มิถุนายน 2558  รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร ทองสุขดีรองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์วิไลพรธนสุวรรณ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์งานวิจัยเรื่องความ เท่าเทียมด้านโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจาก สกว. - วช. สังกัดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จำนวน 15 คน ณ ห้องประชุมโรงแรมราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น