คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2558 ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 กรกฎาคม 2558
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 437 คน
 คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2558 ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก

         เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558 นางศิริพร วงศ์อัจฉริยา เป็นตัวแทนผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2558 ที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพชน และเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อบ้านเมือง อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบ ไป ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก