ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการ วมว.-มช. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 มิถุนายน 2567
โดย : หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้เข้าชม : 72 คน
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการ วมว.-มช. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน

         คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการ วมว.-มช. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน อัตราค่าจ้าง 17,000.-บาท สังกัดโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการ วมว.–มช.) จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียดตามที่แนบ) 


เอกสารดาวน์โหลด
1. ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการ วมว.-มช. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน (download)