กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 มิถุนายน 2567
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 100 คน
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2567