กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 มิถุนายน 2567
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 55 คน
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2567ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 67...
เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
-----------------------------
ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567
ภาคเช้า เวลา 10.15 - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM (Meeting ID Number: 213 374 5075)
ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป แยกตามสาขาวิชา 
-----------------------------
ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการปฐมนิเทศได้ที่  https://forms.gle/ubLJrZs8k2KyXh4U7
-----------------------------
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม - หน่วยจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โทร 053 944 281