ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 67 ที่เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีรับน้องรถไฟ ปี 2567

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 2 มิถุนายน 2567
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 85 คน
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 67 ที่เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีรับน้องรถไฟ ปี 2567

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2567  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์  รองคณบดี และ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร  ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 67 ที่เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีรับน้องรถไฟ ปี 2567 “60 ปี รับน้องรถไฟ : เส้นทางแห่งตำนาน สู่จักรวาลนฤมิต” นำรถไฟขบวนพิเศษ ขบวน 961 ที่ได้ออกเดินทางมาจากสถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพ เมื่อตอนเย็นวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 และมาถึงยังสถานีเชียงใหม่ ในเช้าวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 และเดินทางมายังศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเคารพสักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และร่วมกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ซึ่งสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดขึ้นขึ้น เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องและนักศึกษาเก่า และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามนโยบายนำมหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral University) ณ ลานสัก ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่