รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วม พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 มิถุนายน 2567
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 36 คน
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วม พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์  รองคณบดี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 46 พระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน นักศึกษา และประชาชน ร่วมพิธี ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่