คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมการใช้งานระบบ Mango Canvas แบบ Basic Skill แก่คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2567
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 111 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมการใช้งานระบบ Mango Canvas แบบ Basic Skill แก่คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่  17 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในหัวข้อ "การใช้งานระบบ Mango Canvas แบบ Basic Skill" แก่คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อานันท์  สีห์พิทักษ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้  พร้อมทีมงาน เป็นวิทยากร เพื่อให้คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์สามารถใช้งานระบบ Mango Canvas ในการสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ จำนวนกว่า 40 คน เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4311 อาคาร 4 ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่