นายอินทร ปันทา ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 พฤษภาคม 2567
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 90 คน
นายอินทร ปันทา ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ

คณะศึกษาศาสตร์ มช. ขอแสดงความยินดีกับ 

นายอินทร ปันทา
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป "ระดับชำนาญการพิเศษ"

ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป