ผู้ช่วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากคณบดี ร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักศึกษาทุนชาวไทยภูเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 พฤษภาคม 2567
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 117 คน
ผู้ช่วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากคณบดี ร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักศึกษาทุนชาวไทยภูเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร ผู้ช่วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากคณบดี ร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักศึกษาทุนชาวไทยภูเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ในโอกาสที่มาเป็นประธานเปิด และนายมูฮัมมัด ศานติภิมุข ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง กล่าวรายงาน  ณ ห้องประชุม โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด

กรมการปกครองร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดสรรโควตาพิเศษแก่เยาวชนชาวไทยภูเขาในพื้นที่จังหวัด ที่มีชาวไทยภูเขาอาศัยอยู่จำนวน 15 จังหวัด ให้ได้รับทุนการศึกษาจำนวนเงิน 30,000 บาท/ปี ตลอดหลักสูตรการศึกษาที่กำหนด แบ่งออกเป็นทุนการศึกษาใหม่จำนวน 25 ทุน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 ทุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 6 ทุน) และทุนการศึกษาต่อเนื่องอีก 75 ทุน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจส่งเสริมโอกาสในการศึกษา สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย มีส่วนร่วมในการปกป้องสถาบันหลักของชาติ มีจิตสำนึกรักบ้านเกิด สามารถนำองค์ความรู้กลับไปพัฒนาภูมิลำเนาเดิม ตลอดจนเป็นการพบปะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความรัก สมัครสมานสามัคคีระหว่างนักศึกษาทุน และรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ซึ่งมีนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ได้รับทุนดังกล่าวนี้ จำนวน 6 คน โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ขอบคุณภาพเพิ่มเติมจาก : https://www.cmu.ac.th/th/article/5b2725b0-7b90-46b8-8c6e-fb1265a8be5a