คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร กิจกรรมสัมมนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2567 ณ จังหวัดชลบุรีและระยอง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 พฤษภาคม 2567
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 184 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร กิจกรรมสัมมนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2567 ณ จังหวัดชลบุรีและระยอง

ในระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 63 คน ร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร กิจกรรมสัมมนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2567 ณ จังหวัดชลบุรีและระยอง เพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ในการบริหารงานของผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ รวมถึงร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะ อีกด้วย ณ โรงแรมลองบีช การ์เดน พัทยา