ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์นภัส มโนการณ์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ (วศ., มศว, มน.) พิษณุโลก ประจำปี 2567 ประเภทผู้บริหาร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 พฤษภาคม 2567
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 96 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์นภัส มโนการณ์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ (วศ., มศว, มน.) พิษณุโลก ประจำปี 2567 ประเภทผู้บริหาร

คณะศึกษาศาสตร์ มช. ขอแสดงความยินดีกับ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์นภัส มโนการณ์
หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ (วศ., มศว, มน.) พิษณุโลก
ประจำปี 2567 ประเภทผู้บริหาร

เข้ารับรางวัลในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและอาจารย์เกียรติยศ  เนื่องในวันศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2567  ณ ห้องสัมมนา 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร