ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่าสถานที่ เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหาร ขนมหวาน และน้ำดื่ม โรงอาหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กันยายน 2566
โดย : หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้เข้าชม : 686 คน
ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่าสถานที่ เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหาร ขนมหวาน และน้ำดื่ม โรงอาหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

         คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่าสถานที่ เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหาร ขนมหวาน และน้ำดื่ม โรงอาหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่าสถานที่ เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหาร ขนมหวาน และน้ำดื่ม โรงอาหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (download)