นายกสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติผู้นำองค์กรนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 กรกฎาคม 2558
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 1179 คน
 นายกสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติผู้นำองค์กรนักศึกษา

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติผู้นำองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่ผู้นำองค์กรนักศึกษา ให้เกิดความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติประวัติแก่นักศึกษา และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษาคนอื่นต่อไป

ในการนี้นายปรัชญา ธิมา นายกสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้นำองค์กรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธีและรับมอบเสื้อเกียรติคุณ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่