ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์สาธิต ตำแหน่งเลขที่ S4200125 (Announcement from the Faculty of Education, Chiang Mai University Position : Foreign Demonstration School Teachers no. S4200125)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 กรกฎาคม 2565
โดย : หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้เข้าชม : 68 คน
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์สาธิต ตำแหน่งเลขที่ S4200125 (Announcement from the Faculty of Education, Chiang Mai University Position : Foreign Demonstration School Teachers no. S4200125)

         คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์สาธิต  ตำแหน่งเลขที่ S4200125 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 

         The Faculty of Education at Chiang Mai University is currently accepting applications for consideration for Foreign Demonstration School Teachers, position no. S4200125. These positions are English teachers teaching kindergarten and primary students at Chiang Mai University Demonstration School (Kindergarten and Primary Levels), Faculty of Education, Chiang Mai University. (more details are in the attached file)


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศรับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์สาธิต ตำแหน่งเลขที่ S4200125 (Announcement from the Faculty of Education, Chiang Mai University Position : Foreign Demonstration School Teachers no. S4200125) (download)
2. ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (Application for Employment) (download)