ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหาร ขนมหวาน และน้ำดื่ม โรงอาหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 กรกฎาคม 2565
โดย : หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้เข้าชม : 431 คน
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหาร ขนมหวาน และน้ำดื่ม โรงอาหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

             ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการคัดเลือกผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหาร ขนมหวานและน้ำดื่ม ที่ปรุงสำเร็จรูป เพื่อจัดจำหน่ายอาหาร ขนมหวานและน้ำดื่ม สำหรับ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ณ โรงอาหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

             ผู้ประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือกผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหาร ขนมหวานและน้ำดื่ม ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 - 15 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ หน่วยการเงินบัญชี และพัสดุ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (ติดต่อสอบถามโทร. 0-5394-4212 และสามารถดูรายละเอียด Download ใบสมัครได้ที่ http://www.edu.cmu.ac.th (ข่าวสาร/ข่าวรับสมัครงาน))      

 


เอกสารดาวน์โหลด
1. ใบสมัครขอจำหน่ายอาหาร ขนมหวานและเครื่องดื่ม (download)
2. ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหาร ขนมหวาน และน้ำดื่ม โรงอาหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (download)