ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Dr.Orsolya Endrődy-Nagy อาจารย์จาก Eötvös Loránd University (ELTE) ประเทศฮังการี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 กรกฎาคม 2565
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 274 คน
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Dr.Orsolya Endrődy-Nagy อาจารย์จาก Eötvös Loránd University (ELTE) ประเทศฮังการี
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล แจ้งอักษร ผู้ช่วยคณบดี ได้ให้การต้อนรับ Dr.Orsolya Endrődy-Nagy อาจารย์จาก Institute of Intercultural Psychology and Education, Faculty of Education and Psychology, Eötvös Loránd University (ELTE) ประเทศฮังการี ในโอกาสมาแลกเปลี่ยน ณ คณะศึกษาศาสตร์ ในฐานะ Visiting Scholar ระหว่างวันที่ 12-18 ก.ค. 2565 ตามโครงการ Erasmus+ International Credit Mobility 2019-2021 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์นภัส แสงฮอง ผู้ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยน ERASMUS และได้ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคตอีกด้วย ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่