รับสมัครผู้นำการอภิปรายวิชาการ (Discussion Facilitator) ในการประชุมผู้นำเยาวชน ประจำปี 2565 (ออนไลน์)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 กรกฎาคม 2565
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 32 คน
รับสมัครผู้นำการอภิปรายวิชาการ (Discussion Facilitator) ในการประชุมผู้นำเยาวชน ประจำปี 2565 (ออนไลน์)

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้นำการอภิปรายวิชาการ (Discussion Facilitator) ในการประชุมผู้นำเยาวชน ประจำปี 2565 (ออนไลน์)
ภายใต้โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ หัวข้อ “What Youth Can Do in the new era of cooperation towards the 50th year of ASEAN-Japan Friendship and Cooperation” ร่วมกับผู้แทนเยาวชน
จากประเทศญี่ปุ่นและประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 18-30 ปี มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี (ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนดประกอบการสมัคร)
และต้องมีความรู้พื้นฐานและประสบการณ์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและหัวข้อการอภิปรายหลักที่กำหนดไว้

>>> ผู้ที่สนใจโปรดยื่นเอกสารการสมัครได้ที่ E-mail: apply.interexchange.dcy@gmail.com ทั้งนี้ ภายในวันที่ 17 ก.ค. 2565


เอกสารดาวน์โหลด
1. รับสมัครผู้นำการอภิปรายวิชาการ (Discussion Facilitator) ในการประชุมผู้นำเยาวชน ประจำปี 2565 (ออนไลน์) (download)