คณะศึกษาศาสตร์ มช. ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2565 ณ วัดใหม่หัวฝาย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 กรกฎาคม 2565
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 134 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2565 ณ วัดใหม่หัวฝาย

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดี นางอภิรตี อภิชาตบุตร เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำถวายเทียนจำนำพรรษา จำนวน 1 ต้น และ เงินทำบุญ จำนวน 11,100 บาท ถวายแด่พระภิกษุ วัดใหม่หัวฝาย ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2565 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามสืบไป