ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย (เป็นภาษาอังกฤษ) ในชุดการบรรยายสาธารณะ Diversity, Internationalization, Teacher Education Brown Bag Series เรื่อง “Diversity and Beliefs on Nationalism, Migration and Multiculturalism: A Study among Hungarian Teachers”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 กรกฎาคม 2565
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 41 คน
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย (เป็นภาษาอังกฤษ) ในชุดการบรรยายสาธารณะ Diversity, Internationalization, Teacher Education Brown Bag Series เรื่อง “Diversity and Beliefs on Nationalism, Migration and Multiculturalism: A Study among Hungarian Teachers”

สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย (เป็นภาษาอังกฤษ) ในชุดการบรรยายสาธารณะ Diversity, Internationalization, Teacher Education Brown Bag Series เรื่อง

“Diversity and Beliefs on Nationalism, Migration and Multiculturalism: A Study among Hungarian Teachers”

วิทยากร: Professor Dr. Lan Anh Nguyen Luu, Faculty of Education and Psychology, Eötvös Loránd University
วันและเวลา: 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-14.30 น.
สถานที่: ห้องประชุมศึกษาสัมพันธ์ (EB 2208) อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Please join us for the Brown Bag Series on Diversity, Internalization, and Teacher Education. Our first series is titled "Diversity and Beliefs on Nationalism, Migration, and Multiculturalism: A Study among Hungarian Teachers"
by Professor Dr. Lan Anh Nguyen Luu
Faculty of Education and Psychology, Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary
Date: July 15, 2022 Time: 13.00-14:30 pm.
Venue: EB 2208, Education Building 2, Faculty of Education, Chiang