ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “Post Fieldwork”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 กรกฎาคม 2565
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 34 คน
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “Post Fieldwork”

สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง

“Post Fieldwork”

วิทยากรจะนำเสนอประสบการณ์และบทเรียนจากการศึกษาภาคสนามในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนภาษาแบบทวิภาษา/พหุภาษาสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทเรื่อง “Mother tongue-based multilingual education in Thailand”

วิทยากร: Chihiro HASEBE (นักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาโท จาก Hiroshima University)
วันและเวลา: 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00-11.30 น.
สถานที่: ห้องประชุมศึกษาสัมพันธ์ (EB 2208) อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่