ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย (เป็นภาษาอังกฤษ) ในชุดการบรรยายสาธารณะ Diversity, Internationalization, Teacher Education Brown Bag Series เรื่อง “Towards Being a Globally Minded Teacher: Knowing, Caring, and Acting”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 กรกฎาคม 2565
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 29 คน
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย (เป็นภาษาอังกฤษ) ในชุดการบรรยายสาธารณะ Diversity, Internationalization, Teacher Education Brown Bag Series เรื่อง “Towards Being a Globally Minded Teacher: Knowing, Caring, and Acting”

สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย (เป็นภาษาอังกฤษ) ในชุดการบรรยายสาธารณะ Diversity, Internationalization, Teacher Education Brown Bag Series เรื่อง

“Towards Being a Globally Minded Teacher: Knowing, Caring, and Acting”

วิทยากร: Assistant Professor Dr. Jan Gube, Department of Curriculum and Instruction, The Education University of Hong Kong
วันและเวลา: 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.30-15.30 น.
Zoom Meeting ID: 923 3057 1799 


Please join us for the Brown Bag Series on Diversity, Internalization, and Teacher Education. Our third series is titled “Towards Being a Globally Minded Teacher: Knowing, Caring, and Acting”
by Assistant Professor Dr. Jan Gube, Department of Curriculum and Instruction, The Education University of Hong Kong
Date: July 20, 2022 Time: 14.30-15.30 pm.
Zoom Meeting ID: 923 3057 1799