ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย ในชุดการบรรยายสาธารณะ Diversity, Internationalization, Teacher Education Brown Bag Series เรื่อง “Early childhood in global context - with the particular focus on Hungary”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 กรกฎาคม 2565
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 41 คน
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย ในชุดการบรรยายสาธารณะ Diversity, Internationalization, Teacher Education Brown Bag Series เรื่อง “Early childhood in global context - with the particular focus on Hungary”

สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย (เป็นภาษาอังกฤษ) ในชุดการบรรยายสาธารณะ Diversity, Internationalization, Teacher Education Brown Bag Series

เรื่อง “Early childhood in global context - with the particular focus on Hungary”

วิทยากร: Associate Professor Dr.Orsolya Endrődy, Eötvös Loránd University
วันและเวลา: 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00-11.30 น.
สถานที่: ห้องประชุมศึกษาสัมพันธ์ (EB 2208) อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่