ขอเรียนเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ Making an Inclusive Campus for International Students (การสร้างบรรยากาศในมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีและคุณค่าของนักศึกษาต่างชาติ) โดย Prof. Dr. Lan Anh Nguyen Luu

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 กรกฎาคม 2565
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 60 คน
ขอเรียนเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ Making an Inclusive Campus  for International Students (การสร้างบรรยากาศในมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีและคุณค่าของนักศึกษาต่างชาติ) โดย Prof. Dr. Lan Anh Nguyen Luu

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ

Making an Inclusive Campus  for International Students (การสร้างบรรยากาศในมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีและคุณค่าของนักศึกษาต่างชาติ)
  • โดย Prof. Dr. Lan Anh Nguyen Luu ผู้อำนวยการ Institute of Intercultural Psychology and Education, Eötvös Loránd University ประเทศฮังการี Hungary
  • ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องศึกษาสัมพันธ์ อาคาร 2 ชั้น 2  คณะศึกษาศาสตร์ มช.
  • การบรรยายจะใช้ภาษาอังกฤษและแปลภาษาไทยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์นภัส แสงฮอง 

ทั้งนี้ Prof. Dr. Lan Anh Nguyen Luu จะมาเยือนคณะศึกษาศาสตร์ในฐานะ Visiting Professor ระหว่างวันที่ 12-15 กรกฏาคม 2565 ตามกรอบความร่วมมือระหว่าง Faculty of Education and Psychology, Eötvös Loránd University และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนของ Erasmus+ International Credit Mobility