อธิการบดี มช. และคณะกรรมการโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มช. ให้การต้อนรับคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิจาก กสศ. ในโอกาสเข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 กรกฎาคม 2565
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 116 คน
อธิการบดี มช. และคณะกรรมการโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มช. ให้การต้อนรับคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิจาก กสศ. ในโอกาสเข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดี และ คณะกรรมการผู้ดำเนินโครงการพร้อมนักศึกษาในโครงการทั้ง 3 รุ่น จำนวน 88 คน ให้การต้อนรับ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในโอกาสเข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานสถาบันผลิตและพัฒนาครูโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 2 ปี ณ ห้อง 4210 อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่