คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่จัดอบรม Coding in your area ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 12 โรงเรียน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มิถุนายน 2565
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 86 คน
 คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่จัดอบรม Coding in your area ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 12 โรงเรียน

ในระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จัดอบรมยกระดับทักษะโค้ดดิ้ง สู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น (Coding in your area) ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 12 โรงเรียน ประกอบด้วย

 1. โรงเรียนบ้านหินตุ้ม จ.อุทัยธานี
 2. โรงเรียนรัตนเอื้อวิทยา จ.เชียงใหม่
 3. โรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
 4. โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 5. โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ จ.อุตรดิตถ์
 6. โรงเรียนดรุณวิทยาเทศบาลเมืองน่าน จ.น่าน
 7. โรงเรียนบ้านคลองม่วง จ.นครสวรรค์
 8. โรงเรียนบ้านหนองแว่น จ.อุทัยธานี
 9. โรงเรียนวัดสบจาง จ.ลำปาง
 10. โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง จ.น่าน
 11. โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ จ.เชียงใหม่
 12. โรงเรียนศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่

ภายใต้โครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นสำหรับนักเรียนในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งสู่สังคมดิจิทัลในอนาคตให้กับนักเรียนในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ