สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับอากันตุกะจากมหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 สิงหาคม 2558
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 447 คน
 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับอากันตุกะจากมหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุน คาวากุชิ จาก Graduate School of Human Sciences มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาทำวิจัยในหัวข้อ Education Finance and Administration in Public Secondary School in Thailand ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ และให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง TVET: Technical Vocational and Education Training in Japan แก่นักศึกษาที่เรียนในกระบวนวิชา 076428 Training and Meeting Techiques ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่