สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ในหัวข้อ "ภาษาและวัฒนธรรมไทยสร้างคนดี" ชิงถ้วยองคมนตรี

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 สิงหาคม 2558
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 438 คน
สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ในหัวข้อ
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ในหัวข้อ "ภาษาและวัฒนธรรมไทยสร้างคนดี" ปีการศึกษา 2558 ชิงถ้วยองคมนตรี ศาตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และอาจารย์ปทุมวดี ศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตร การสอน และการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประธานโครงการจัดงาน กล่าวรายงาน ซึ่งภายในงานมีการแข่งขันประชันกลอนสดระดับอุดมศึกษา การประกวดร้องเพลงประกอบจินตลีลาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และการแข่งขันโต้คารมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำหรับผลการแข่งขัน มีดังนี้
- การแข่งขันประชันกลอนสดระดับอุดมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- การแข่งขันประกวดร้องเพลงประกอบจินตลีลาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวารีเชียงใหม่
- การแข่งขันโต้คารมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวารีเชียงใหม่


ในโอกาสนี้ สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มช. ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณที่ให้การสนับสนุน ดังนี้
1.บริษัท ศรีสมเพชร (2533) จำกัด ให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์ตกแต่งภายในงาน
2.โรงพิมพ์กลางเวียง ให้ความอนุเคราะห์จัดทำที่คั่นหนังสือ จำนวน ๓๐๐ อัน
3.นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความอนุเคราะห์นม จำนวน ๕๐๐ กล่อง
4.นายณัฐคุณ เทพวรรณ ให้ความอนุเคราะห์น้ำอัดลมเพื่อจำหน่าย จำนวน ๖๐ ขวด
5.ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รุ่นที่ ๑๔ ให้ความอนุเคราะห์ขนมเปี๊ยะจำนวน ๕๐๐ ชิ้น