คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 สิงหาคม 2558
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 426 คน
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา

เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการนี้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกท่านร่วมกันแต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันของชาวคณะศึกษาศาสตร์ มช. และเพื่อเป็นการร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบัน