ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดพิธีทำบุญในงานครบรอบ 47 ปี แห่งการจัดตั้งภาควิชาฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 สิงหาคม 2558
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 220 คน
 ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดพิธีทำบุญในงานครบรอบ 47 ปี แห่งการจัดตั้งภาควิชาฯ
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง หัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในงานครบรอบ 47 ปี แห่งการจัดตั้งภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ โดยภายในงานมีพิธีทำบุญพระสงฆ์ 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ เข้าร่วมพิธี ณ ห้อง 4210 อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่