อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมการประชุมนานาชาติด้านการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 สิงหาคม 2558
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 264 คน
 อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมการประชุมนานาชาติด้านการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่สมาชิกภาพสำหรับเฟส 4 และ กลุ่มการวิจัยด้านนโยบายการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในโครงการความร่วมมือวิจัยระดับนานาชาติ “Africa - Asia University Dialogue Network for Educational Development” ณ ศูนย์ศึกษาความร่วมมือทางการศึกษาระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยฮิโรชิมะ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีสมาชิกจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมทั้งสิ้น 30 แห่ง ประกอบด้วย จากทวีปแอฟริกา 16 แห่ง ทวีปเอเชียที่ไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่น 7 แห่ง และประเทศญี่ปุ่น 7 แห่ง