คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 กรกฎาคม 2558
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 217 คน
 คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรรับทราบผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2558 และร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการของคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการของมหาวิทยาลัย โดยภายในงานมีบุคลากรจากทุกหน่วยงานของคณะฯ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการสัมมนาอย่างคับคั่ง ณ ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่