คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมกับธนาคารธนชาต จัดประกวดเอกลักษณ์ไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ รอบคัดเลือกภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 กรกฎาคม 2558
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 303 คน
 คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมกับธนาคารธนชาต จัดประกวดเอกลักษณ์ไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ รอบคัดเลือกภาคเหนือ

          เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายวิชา กุลกอบเกียรติ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานสื่อสารและบริหารแบรนด์ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 44 ชิงรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา รอบคัดเลือกภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับความสนใจจากนักเรียน และนักศึกษาสถาบันต่างๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมแข่งขันกว่า 300 คน ภายใต้กิจกรรมการแข่งขันอ่านฟังเสียง และการประกวดมารยาทไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมอันดีของชาติไทย และเสริมสร้างเยาวชนให้เป็นต้นแบบทางวัฒนธรรมที่ดีและยั่งยืน