สหกรณ์ออมทรัพย์ศึกษาศาสตร์ มอบทุนช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มิถุนายน 2558
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 688 คน
 สหกรณ์ออมทรัพย์ศึกษาศาสตร์ มอบทุนช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 อาจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวนทั้งสิ้น 30 ทุน ทุนละ 1,000 บาท แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ได้รับการคัดเลือก

ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นางสาวชัชวาล ใจบาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นผู้แทนมอบทุนดังกล่าว ณ ห้อง EB4509 อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่