นศ.ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาภาษาไทย เข้ารับพระราชทานรางวัล {นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562}

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 มกราคม 2564
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 138 คน
นศ.ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาภาษาไทย เข้ารับพระราชทานรางวัล {นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562}

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 กระทรวงศึกษาธิการ นำนักเรียน นักศึกษา 202 คน รวมถึงผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน 124 แห่ง รวมทั้งผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานติดต่อกัน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี จำนวน 14 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2562 รวม 340 คน และผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งเสด็จฯ แทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

ในการนี้ นางสาวกมลฉัตร ปันจิต๊ะ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ เข้ารับพระราชทานรางวัล "นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทนักศึกษาพิการ" คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้