ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 มกราคม 2564
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 699 คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 6 – 9 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียด ...ดังนี้

 

รูปแบบการสอบ :  สอบสัมภาษณ์ ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings รายละเอียด...คลิ๊ก
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : สาขาวิชาการศึกษา รายละเอียด...คลิ๊ก
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา รายละเอียด...คลิ๊ก
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รายละเอียด...คลิ๊ก

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : หน่วยจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-944281 (ในวันและเวลาราชการ)


เอกสารดาวน์โหลด
1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ไฟล์ PDF 3 หน้า (download)
2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา
ไฟล์ PDF 2 หน้า (download)
3. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : สาขาวิชาการศึกษา
ไฟล์ PDF 9 หน้า (download)
4. แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ไฟล์ PDF 3 หน้า (download)