โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Kobe Gakuin Spring 2021

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 พฤศจิกายน 2563
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 197 คน
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Kobe Gakuin Spring 2021
Kobe Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Kobe Gakuin Spring 2021 (เดือน เม.ย. – ส.ค. 2564) ให้แก่นักศึกษาระดับ ป.ตรี ชั้นปีที่ 1 -3
เพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ
ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ ด้วยตนเอง  

>>> ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ https://www.kobegakuin.ac.jp/english/exchanges/exchange-students.html
และหากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดยื่นเอกสารการสมัคร มายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่ 11 พ.ย. 2563 เพื่อดำเนินการต่อไป  

 


เอกสารดาวน์โหลด
1. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Kobe Gakuin Spring 2021 (download)