เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 พฤศจิกายน 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 2618 คน
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

การคัดเลือกในปีการศึกษา 2564 รับสมัคร 3 รอบ ได้แก่

 • รอบที่ 1 : แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
 • รอบที่ 2 : แบบที่ 2 โควตา Quota
 • รอบที่ 3 : แบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission 1 และ แบบที่ 4 รับกลางร่วมกัน Admission 2

12 สาขาวิชา ได้แก่

 1. ประถมศึกษา
 2. ภาษาไทย
 3. ภาษาอังกฤษ
 4. สังคมศึกษา
 5.  ชีววิทยา
 6. ฟิสิกส์
 7. เคมี
 8. คณิตศาสตร์
 9. พลศึกษา
 10. ศิลปศึกษา
 11. การศึกษาปฐมวัย
 12. การศึกษาพิเศษ
 13. อุตสาหกรรมศึกษา
ติดตามข้อมูล จำนวนรับสมัครในแต่ละรอบ คุณสมบัติ เงื่อนไขการสมัคร และ กำหนดการรับสมัคร ได้ที่เว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล (หัวข้อ ผู้สนใจเข้าศึกษา) (ข้อมูลเฉพาะปีการศึกษา 2564 เท่านั้น)

 ติดต่อสอบถามรายละเอียด :

 • สำนักทะเบียนและประมวลผล มช. โทร. 053-948915-19
 • หน่วยทะเบียนปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ โทร. 053-944214 ต่อ 15 หรือ 16

เอกสารดาวน์โหลด
1. โปสเตอร์ A3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
ไฟล์ PDF 1 หน้า A3 (download)