ขอเชิญร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเนื่องในงานเปิดกล่องชอล์ก ปีที่ 18 “Lifelong Learning เพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 ตุลาคม 2563
โดย : หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ผู้เข้าชม : 878 คน
ขอเชิญร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเนื่องในงานเปิดกล่องชอล์ก ปีที่ 18 “Lifelong Learning เพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด”

ขอเชิญคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

เนื่องในงานเปิดกล่องชอล์ก ปีที่ 18 “Lifelong Learning เพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด” 

ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

"รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ถึงวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18.00 น."

สำหรับโครงการเปิดกล่องชอล์กปีที่ 18 สามารถรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

การแข่งขันในแต่ละระดับชั้น

ระดับปฐมวัย

รายละเอียดการแข่งขันระดับปฐมวัย

ลำดับที่

การแข่งขัน

ระดับชั้น

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

1

การแข่งขันฉีกตัดปะกระดาษ สร้างสรรค์ สร้างเสริมจินตนาการ

อนุบาล 3

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

 

ระดับประถมศึกษา

รายละเอียดการแข่งขันระดับประถมศึกษา

ลำดับที่

การแข่งขัน

ระดับชั้น

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

1

I CAN DO…หนูทำได้

ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 - ป.3)

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

2

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเฮฮา

ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 - ป.3)

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

3

การแข่งขันทำหนังสือขนาดใหญ่

ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4 - ป.6)

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

4

การแข่งขัน Kid’s Talk

ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4 - ป.6)

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

5

การแข่งขันการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4 - ป.6)

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

6

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์

ประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4 - ป.6)

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

 

ระดับมัธยมศึกษา

รายละเอียดการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

รายละเอียดการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รายละเอียดการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา ม.1 - ม.6

ลำดับที่

การแข่งขัน

ระดับชั้น

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

1

ภาษารอบรู้คิด ทุกชีวิตคือการเรียนรู้

มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-ม.3 )

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

2

English for Pre-intermediate

มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-ม.3 )

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

3

การแข่งขันทักษะการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-ม.3 )

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

4

การแข่งขันการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-ม.3 )

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

5

การแข่งขันเกม IQ 180

มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-ม.3 )

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

6

การแข่งขันเกม A–Math

มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-ม.3 )

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

7

การแข่งขันประชันกลอนสด

มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4 - ม.6 )

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

8

Multi-English Skills For Life

มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4 - ม.6 )

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

9

เยาวชนพลเมืองรักษ์ถิ่นเกิด “สรรค์แนวคิด สร้างโมเดล พัฒนาท้องถิ่น”

มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4 - ม.6 )

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

10

การแข่งขันโครงงานสร้างสรรค์ชุมชนเพื่อความยั่งยืน

( Project-based learning for sustainable community )

มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4 - ม.6 )

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

11

การแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4 - ม.6 )

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

12

การแข่งขันการสร้างสรรค์งานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad

มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4 - ม.6 )

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

13

ประชาธิปไตยและความเท่าเทียมในมิติโลกาภิวัตน์ (สื่อใหม่)

มัธยมศึกษา ( ม.1 - ม.๖ ) หรือเทียบเท่า

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

 

รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามที่

สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. 

ประสานงาน : นายเจษฎา ปลุกใจ (เจษ) 0631147848 นางสาวกันตา ตันกุระ (ฟาง) 0806876351

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

โทร. 053-944206 และ 053-944269

E-Mail : smoedu63cmu@gmail.com

Facebook : สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช.