สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญาโท (รอบพิเศษ) ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 12 มิถุนายน 2563

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 พฤษภาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 121 คน
สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา  เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญาโท (รอบพิเศษ) ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 12 มิถุนายน 2563

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญาโท (รอบพิเศษ) สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 12 มิถุนายน 2563

ภาคปกติ http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexth.php?p=107&id=5010

ภาคพิเศษ http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexth.php?p=107&id=5013

** สมัครโดยตรงกับทางสาขาวิชา **