ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ การสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ บัณฑิตศึกษา หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต [สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน] ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 9 พฤษภาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 762 คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ การสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ บัณฑิตศึกษา หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต [สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน] ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)

เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ การสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ บัณฑิตศึกษา หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต [สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน] ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)
ไฟล์ PDF ขนาด A4 จำนวน 2 หน้า (download)