รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 พฤษภาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 937 คน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)

เอกสารดาวน์โหลด
1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)
ไฟล์ PDF ขนาด A4 จำนวน 10 หน้า (download)
2. ประกาศแจ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563 (รอบที่ 2)
ไฟล์ PDF ขนาด A4 จำนวน 3 หน้า (download)
3. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) เพิ่มเติม
ไฟล์ PDF ขนาด A4 จำนวน 1 หน้า (download)