คณะศึกษาศาสตร์ มช. ฉีดพ่นยา Umonium 38 ทั่วบริเวณคณะ เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา (รอบที่ 3)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 มีนาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 312 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. ฉีดพ่นยา Umonium 38 ทั่วบริเวณคณะ เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา (รอบที่ 3)

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในการนำผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิววัสดุ "Umonium 38" มอบให้เจ้าหน้าที่หน่วยอาคาร  ฉีดพ่นเพื่อทำความสะอาดห้องเรียน ห้องทำงานของผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ รวมถึงห้องประชุมต่าง ๆ ภายในบริเวณคณะศึกษาศาสตร์ มช. เพื่อป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 จากประเทศจีน (COVID-19)

ทั้งนี้ ทางคณะศึกษาศาสตร์ จะเพิ่มความถี่ในการพ่นสารฆ่าเชื้อโรค เป็นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรที่มีความจำเป็นต้องเข้ามาทำงานในคณะ