เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญาโท (รอบ 2) เพิ่มเติมใน[สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ : แบบ 2 และ แบบ 3]

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 เมษายน 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 372 คน
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญาโท (รอบ 2) เพิ่มเติมใน[สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ : แบบ 2 และ แบบ 3]

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญาโท (รอบ 2) เพิ่มเติมในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ : แบบ 2 และ แบบ 3

รายละเอียด : ปริญญาโท ภาคพิเศษ แบบ 2 : http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexth.php?p=107&id=4952 และ ปริญญาโท ภาคพิเศษแบบ 3 : http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexth.php?p=107&id=4953